Na našoj stranici koristimo digitalne kolačiće (cookies). Korišćenjem naše stranice, slažeš se da se neki kolačići preuzimaju od strane tvog pretraživača.

Opšti uslovi poslovanja
dekoraj.rs - Opšti uslovi poslovanja

Ovi opšti uslovi poslovanja odnose se na poslovni odnos između kupca i firme BELA DUGA DOO Zaječar, Karadžićeva 2, 19000 ZAJEČAR, MB: 21278327, PIB: 109976265. Osoba odgovorna za poslovanje je Goran Dimitrijević ([email protected] / 066 / 804-0399).

 

I Naručivanje


1. Kupac naručuje robu od prodavca putem internet prodavnice na www.dekoraj.rs pisanim putem preko e-shopa, mejla ili telefona. Tako izvršena porudžbina se smatra važećom i u skladu je sa Zakonom o kupovini na daljinu smatraće se kao ugovor zaključen na daljinu.

2. Pri svakom naručivanju kupac mora navesti ime i prezime, adresu, broj telefona, e-mail (pravna lica i MB, PIB) naziv robe i količinu, način dostave i način plaćanja. Porudžbina putem e-shopa automatski ispunjava ove uslove.

3. Navedeni podaci će u skladu sa Zakonom o zaštiti ličnih podataka biti korišćeni samo u okviru trgovačkog odnosa i neće biti prosleđeni trećoj osobi (sa izuzetkom osobe koja će izvršiti dostavu robe).

4. Nakone prijema narudžbine, ona će biti evidentirana u sistemu prodavca i tada nastaje trgovinsko-pravni odnos između prodavca i potrošača. Najkasnije u roku od 24h (radnim danima) prodavac će mejlom kontaktirati kupca i potvrditi prijem porudžbine. Od tog termina je porudžbina za kupca obavezujuća.

5. Potrošač ima pravo da stornira narudžbinu bez dodatnih troškova u roku od 24h od trenutka dobijanja e-maila o prijemu porudžbine. Porudžbinu je moguće stornirati isključivo pismenim putem i to mejlom. Potvrdu storniranja prodavac će dostaviti kupcu, takođe, isključivo pismenim putem. Pismena forma se zahteva iz radi započetka storniranja porudžbine.

 

II Rok isporuke

 

1. Rok isporuke zavisi od vrste proizvoda. Standardan rok isporuke je 5-10 radnih dana od uplate na račun prodavca (unapred plaćanje) ili od dana obaveštenjenja o načinu plaćanja pouzećem.

2. U izuzetnom slučaju kada određene vrste robe nemamo na lageru, a ni kod dobavljača, rok za isporuku će biti duži. Rok isporuke se može produžiti u slučaju nepredviđenih situacija kao što su gubitak ili oštećenje pošiljke od strane dostavljača, loši vremenski uslovi, prikrivene smetnje, pri pakovanju pošiljke...

 

III Cena, načini plaćanja i dostave

 

1. Cena proizvoda je određena cenovnikom prodavca. Cene navedene na e-shopu se mogu menjati bez prethodne najave. Prodavac zadržava pravo promene cene u skladu sa promenom cene proizvođača, dostavljača i sl. Važeća cena proizvoda će uvek biti navedena kod provere porudžbine.

2. Potrošač vrši uplatu pouzećem ili uplatom na račun prodavca.

3. Ukoliko se kupac odluči na plaćanje uplatom na račun prodavca, kupac se obavezuje da će u roku od 7 dana platiti kompletan iznos iz narudžbine u skladu sa važećim uslovima, u suprotnom će njegova porudžbina biti otkazana.

4. Način isporuke bira kupac pri pravljenju narudžbine za poručivanje u e-shopu ili putem nekog drugog načina komunikacije. Kupcu će roba biti isporučena putem usluge kurirske službe.

5. O iznosu troškova za dostavu, kupac će biti obavešten prilikom pravljenja porudžbine. Prodavac može preporučiti kupcu jeftiniji način dostave.

 

IV Preuzimanje robe

 

1. Kupac se obavezuje da će preuzeti robu na navedenoj adresi. U slučaju ponovnog slanja robe zbog nepreuzimanja, kupac snosi troškove.

2. Prilikom preuzimanja proizvoda potrošač je dužan da prekontroliše celovitost i kompletnost paketa. Ako je pošiljka vidno oštećena i uništena, kupac je obavezan da je ne preuzima, već da odmah kontaktira prodavca i sa dostavljačem popuni Zapisnik o oštećenju pošiljke. Kasnije reklamacije neće biti prihvaćene.

3. Kupac postaje vlasnik proizvoda tek po uplati celokupne vrednosti proizvoda i ostalih troškova navedenih u kupoprodajnom ugovoru (narudžbini). U periodu u kome se proizvod nalazi kod kupca, a u vlasništvu je prodavca (na primer kada se roba vraća prodavcu), kupac je u obavezi da ispunjava sve obaveze, da čuva proizvod i označi ga tako da se u bilo kom trenutku može identifikovati kao proizvod prodavca.

4. Prodavac je ovlašćen da zahteva ispunjenje kupoprodajnih obaveza, posebno plaćanje proizvoda ili usluge, bez obzira na to što proizvod i faktični još uvek nije prešao u vlasništvo kupca (kupac ga nije preuzeo iz ruku dobavljača).

5. Za moguće oštećenje proizvoda, od trenutka pruzimanje odgovoran je kupac.

 

V Zamena robe u roku od 15 dana

 

1. U slučaju da kupcu ne odgovara kupljeni proizvod ima mogućnost da ga zameni drugim. Poštarinu za slanje proizvoda prodavcu plaća kupac, a poštarinu za novo slanje proizvoda plaća prodavac. Ovo važi samo prilikom prve zamene, za svaku buduću zamenu dostavu do kupca plaća kupac.

 

VI Odustajanje od ugovora u roku od 14 dana i povratak robe u roku od 30 dana

 

1. Kupac ima pravo da na osnovu Zakona o kupovini na daljinu bez navođenja razloga odustane od ugovora u roku od 14 dana od dana preuzimanja robe ili od datuma sklapanja ugovora o usluzi ukoliko je prodavac na vreme dostavio robu, u skladu sa gore navedenim zakonom.

2. Kupac ima pravo da bez navođenja razloga vrati proizvod u roku od 30 dana od dana preuzimanja robe. Povratak robe mora biti potvrđen i pisanim putem, mora da sadrži sve podatke koje služe za identifikaciju proizvoda, kupca i prodavca, mora da bude izvršen u gore navedenom roku isporuke zajedno sa proizvodom na adresu prodavca a na trošak kupca. Sve troškove za povratak robe snosi kupac.

3. Proizvod ne sme da bude oštećen, korišćen, mora da bude u originalnom pakovanju i sa njim moraju biti isporučeni svi dokumenti koji se tiču proizvoda (garantni list, dokaz o kupovini i ostalo) koje je pakovanje sadržalo pri kupovini. Potrošač je saglasan i pretpostavlja da se pod pisanom formom podrazumeva Formular o vraćanju proizvoda od kupovine koji je pre toga ispunjen i potpisan.

4. Proizvod se ne vraća pouzećem. Tako poslat proizvod neće biti primljen i biće vraćen nazad kupcu.

5. Ukoliko kupac ispuni gore navedene obaveze u roku od 15 dana prodavac će preuzeti robu i iznos za plaćenu proizvod će uplatiti na račun kupca u roku od 15 dana.

6. Kupac ne može da odustane od ugovora sklopljenog na daljinu u slučaju ako se radi o ugovoru o prodaji proizvoda koji je napravljen na osnovu ličnog zahteva kupca ili proizvoda namenjenom lično jednom kupcu ili proizvoda koji je nemoguće vratiti zbog njegovih osobina.

7. Prodavac zadržava pravo da prekine porudžbunu (odustane od ugovora) ili njenog dela ukoliko se:

a) proizvod ne proizvodi ili je prestao da se proizvodi

b) promenila cena dostavljača

c) navedena cena bila pogrešna

 

VII Politika reklamacija

 

1. Opšta garancija za ispunjenje potrošačkog ugovora je minimalno 24 meseci, ukoliko u uslovima nije navedeno drugačije.

2. Reklamacija je moguća jedino za proizvode kupljene i plaćene kod prodavca. Prilikom primene reklamacije kupac je dužan da isporuči čist proizvod, mehanički neoštećen, u originalnom pakovanju, uključujući i priručnik, garantni list, fakture i druge dokumente koji svedoče o plaćanju proizvoda prodavcu. Reklamacioni formular je obavezno popuniti i poslati zajedno sa robom. Potrošač se mora voditi instrukcijama prodavca.

3. Pravo na garanciju se gubi u slučaju da je do greške došlo mehaničkim oštećenjem proizvoda u neodgovarajućim uslovima čuvanja po prijemu, neodgovarajućom popravkom ili zamenom dela proizvoda, nepridržavanjem pravila od strane kupca ili osobe koja je za kupca izvršila popravku ili zamenu dela proizvoda ili ako je proizvod popravljala osoba koja za to nije nadležna. Greške koje nastaju usled elementarnih katastrofa su, takođe, isključene iz garancije.

4. U slučaju primene reklamacije kupac je dužan da putem mejla ili telefona obavesti prodavca da je proizvod neispravan i na koji je način se to primećuje. Na osnovu ovih informacija se kupcu preporučuju dalji koraci.

5. Potrošač ima pravo da se obrati prodavcu sa zahtevom za ispravku ukoliko nije zadovoljan načinom na koji je prodavac rešio njegovu reklamaciju ili ako se čini da je prodavac narušio njegova prava. Ako prodavac na zahtev kupca ne odgovori na vreme ili ako posle 30 dana ne odgovori uopšte, potrošač ima pravo da podnese zahtev za alternativno rešavanje spora-

6. Organ za alternativnog rešenja spora je Tržišna inspekcija Republike Srbije (Ministarstvo Trgovine), kojoj se kupac može obratiti putem telefona ili emaila.

 

VIII Garancija najniže cene

 

1. Ukoliko kupac na internetu pronađe proizvod iz naše ponuda na www.dekoraj.rs istih karakteristika i kvaliteta, koji je jeftiniji nego kod nas, kupac dobija 10% popust na cenu proizvoda koji je našao kod naše konkurencije. Popust će biti priznat tek posle provere internet prodavca i proizvoda, tj. da li parametri i kvalitet odgovaraju našem proizvodu.

 

IX Završne odredbe

 

1. Prodavac zadržava pravo promene cene. Prilikom promene prodavac će kontaktirati kupca. Kupac ima pravo da stornira porudžbinu.

2. Kupac izjavljuje da da se pre popunjavanja  i slanja porudžbine u potpunosti saglasio sa svim odredbama Opštih uslova poslovanja.

3. Bez obzira na ostale odredbe ugovora, prodavac ne odgovara kupcu za izgubljenu dobit, gubitak šanse ili bilo kakve druge indirektne ili buduće gubitke koji su nastali kao posledica nemarnosti, kršenja ugovora...

4. Ovi opšti uslovi su formulisani i ustanovljeni radi ispunjenja zakonskih uslova i konkretnih trgovinskih odnosa između prodavca i kupca. U slučaju da se neki od ovih uslova pokažu navažećim ili prinudnim, u potpunosti ili nekim delom, to neće uticati na ostale delove.

5. Prava potrošača u odnosu na prodavca koja proizilazi iz Zakona o zaštiti potrošača i Zakona o kupovini na daljinu.

6. Pravni odnosi i uslovi, kao i sporovi nastali zbog neispunjavanja ovih uslova pridržavaju se regulativama Trgovinskog ili Građanog zakonika.

7. Prodavac i kupac su dogovorili da prihvataju komunikaciju na daljinu – putem telefona, Vibera-a, Whatsapp-a, Facebook-a, emaila a najčešće komunikaciju putem elektronske pošte i Interneta kao važeću i obaveznjuću za obe strane.

doklad o nadobudnutí

 

NGI1ZjU1MT